Mūsu kontakti

SIA Mežgaile, Māliņa un Austriņš
Reģ. nr. 40103879799
Adrese: Brīvības iela 40-36, Rīga, LV-1050
Swedbank, LV02HABA0551039798887
Procesu vadītāja: ginta.ozolina@mmacomms.lv, +371 67240571
 

Jānis Austriņš
Partneris un projektu direktors
+371 29168967
janis.austrins@mmacomms.lv

Linda Mežgaile
Partnere un projektu direktore
+371 29772050
linda.mezgaile@mmacomms.lv

Egita Māliņa
Partnere un projektu direktore
+371 26494030
egita.malina@mmacomms.lv